OPŠTI USLOVI KUPOVINE NA ELEKTRONSKOJ PRODAVNICI

Poslednji put ažurirano 8.04.2024.

Dragi kupci,

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove kupovine na elektronskoj prodavnici Fonly (dalje u tekstu: “Opšti uslovi kupovine“) pre nego što započnete proces kupovine. Prilikom obavljanja kupovine na elektronskoj prodavnici Fonly kupacje u obavezi da se upozna sa ovde navedenim Opštim uslovima kupovine, da ih temeljno prouči, razume i prihvati pre kupovine.
Ovi Opšti uslovi kupovine definišu uslove kupovine mobilnih uređaja, dodatne opreme i satova (dalje u tekstu: “Proizvodi”) od strane kupaca fizičkih ili pravnih lica (dalje u tekstu: “Kupac”) preko elektronske prodavnice Fonly tj. online putem web sajta fonly.rs (dalje u tekstu: ”Online prodavnica Fonly“ ); prava i obaveze kupaca i ostala pitanja od značaja za korišćenje i funkcionisanje Online prodavnice Fonly, u okviru privrednog društva A1 Srbija d.o.o. Beograd kao prodavca, sa registrovanim sedištem na adresi Milutina Milankovića 1ž, Beograd-Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija, matični broj: 20220024, telefon: 06012355 (dalje u tekstu: “A1” ill “Prodavac”).

Kupovina obavljena preko putem Online prodavnice Fonly predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Ovi Opšti uslovi kupovine sastavni su deo kupovine putem Online prodavnice Fonly.

A1 zadržava pravo promene ovih Opštih uslova kupovine, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative. Kupci su u obavezi da pre svake kupovine provere informacije u vezi ovih Opštih uslova kupovine.

Kupovina putem online prodavnice Fonly

Na Online prodavnici Fonly je moguće obaviti kupovinu kao fizičko lice ili pravno lice uz primenu ovih Opštih uslova kupovine.

Kao registrovani korisnik Online prodavnice Fonly, kupac može obaviti kupovinu putem registracije e-mail adrese, ili kao gost korisnik, pružajući neophodne podatke za isporuku robe. Registracija je besplatna i omogućava različite pogodnosti, uključujući bržu kupovinu u budućnosti, čuvanje adresa za isporuku, uvid u status porudžbine i pregled prethodnih porudžbina i računa.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićnoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, a kompletan proces naplate obavlja se na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici ni jednog trenutka nisu dostupni sistemu A1.

Tokom procesa kupovine, kupac potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima kupovine i Politikom privatnosti. Nakon završetka porudžbine, kupac prima specifikaciju porudžbine putem e-maila. Ovaj e-mail služi kao potvrda da je porudžbina zaprimljena i da se trenutno obrađuje, ali ne predstavlja zaključenje ugovora o prodaji proizvoda. U slučaju da određeni proizvod nije dostupan, kupac će biti obavešten putem e-maila. Prodavac ne preuzima odgovornost ukoliko određeni proizvod nije trenutno dostupan u skladištu. Ukoliko je porudžbina kupca uspešno obrađena tj. kada se potvrdi dostupnost robe u skladištu, A1 će kupcu poslati elektronsku poruku putem e-maila kojom potvrđuje porudžbinu poslatu od strane kupca. Tada se smatra da je ugovor o kupovini zaključen. Prilikom isporuke Proizvoda od strane kurirske službe, kupac dobija račun koji će mu biti dostavljen zajedno s proizvodom.

Slanje računa i ostalih dokumenata

Ostavljanjem e-mail adrese i prihvatanjem ovde navedenih Opštih uslova kupovine, kupac daje saglasnost da mu se na e-mail adresu odnosno elektronskim putem dostavi specifikacija porudžbine kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji (Opšti uslovi kupovine, obrazac zahteva za odustanak od ugovora, obaveštenje o pravu na saobraznost robe ugovoru itd.). Fiskalni račun za kupljeni proizvod Prodavac će kupcu fizičkom licu dostaviti u štampanoj formi u pošiljci zajedno sa proizvodom/ima.

Otkazivanje porudžbine od strane kupca

Kupac ima pravo da otkaže porudžbinu do momenta dok porudžbina u skladištu ne bude spremna za slanje odnosno ne bude predata kurirskoj službi. Otkazivanje porudžbine može se učiniti putem telefona, pozivom na broj 06012355 ili emaila podrska@fonly.rs, do momenta dok porudžbina ne bude predata kurirskoj službi. U slučaju otkazivanja porudžbine, kupac dobija obaveštenje da je njegova porudžbina otkazana, a prethodno rezervisana sredstva će mu biti oslobođena.

Opis Proizvoda i prodajna cena

Pored svakog Proizvoda na Online prodavnici Fonly istaknute su osnovne karakteristike i prodajna cena. Prodavac će pružiti što je moguće detaljniji opis Proizvoda kako bi kupac imao optimalan nivo informacija. Važno je napomenuti da Prodavac ne može garantovati apsolutnu tačnost i pouzdanost istaknutih podataka i slika Proizvoda te mogu postojati greške.

Sve cene proizvoda na Online prodavnici Fonly su konačne i uključuju porez na dodatu vrednost (PDV). Sve cene su iskazane i naplaćuju se isključivo u dinarima, a troškovi isporuke su već uračunati u navedene cene.

Proizvodi su podložni promeni cena. A1 garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventualnu promenu cene pre izvršene isporuke. Cena na online prodavnici Fonly može se razlikovati od maloprodajne cene u A1 poslovnicama i u A1 online prodavnici.

Korisnici Online prodavnice Fonly

Korisnici online prodavnice mogu biti isključivo punoletna fizička lica i pravna lica.

Kupac je u postupku kreiranja naloga, i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka, u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke. A1 će podatke o kupcima čuvati u skladu sa pozitivnim propisima.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova kupovine, kupac daje, u skladu sa važećim propisima, izričitu saglasnost A1 da A1 gore navedene lične podatke može da evidentira u skladu sa zakonom, da te podatke može dalje da obrađuje za potrebe izvršenja obaveza u vezi sa Proizvodima koje je kupac poručio preko Online prodavnice Fonly ili na zakonu zasnovanih prava A1, naplate potraživanja, sprečavanja potencijalnih zloupotreba, da ih može proslediti pravnim ili fizičkim licima kojima je A1 po zakonu dužan da dostavi podatke, kao i da ih može učiniti dostupnim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju za A1 moraju imati pristup takvim podacima.

Registracijom i/ili popunjavanjem porudžbenice kupac potvrđuje sledeće:

 1. da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove kupovine.
 2. tačnost i potpunost podataka navedenih u registracionom obrascu/porudžbenici
 3. da daje izričitu saglasnost A1 da A1 može, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti obrađivati lične podatke naznačene u procesu registracije i/ili porudžbini, da ih može evidentirati u skladu sa zakonom, da može dalje da ih obrađuje za potrebe izvršenja obaveza u vezi sa proizvodima koje je kupac poručio preko Online prodavnice Fonly ili na zakonu zasnovanih prava A1, naplate potraživanja, sprečavanja potencijalnih zloupotreba, da ih može proslediti pravnim ili fizičkim licima kojima je A1 po zakonu dužan da dostavi podatke kao i da ih može učiniti dostupnim trećim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju za A1 moraju imati pristup takvim podacima, u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite korisnika usluga kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba.

A1 se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. A1 prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni A1 odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Poručivanje Proizvoda putem Online prodavnice Fonly

Za uspešnu obradu narudžbenice kupca neophodno je da kupac unese tačne podatke o imenu i prezimenu, kontakt telefonu,adresi i mestu isporuke. Uz pomoć ovih podataka kupcu će biti omogućena isporuka. U toku obavljanja kupovine, A1 će kupcu dodeliti broj transakcije koji kupac može da koristi za praćenje statusa pošiljke na sajtu fonly.rs ili kurirske službe. Pre potvrde kupovine kupcu je omogućeno da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što potvrdi narudžbenicu. Ukoliko je porudžbina kupca uspešno obrađena, A1 će kupcu prikazati i poslati elektronsku poruku kojom potvrđuje kupovinu od strane kupca.

Provera podataka – A1 zadržava pravo pozivanja kupca telefonom u cilju provere podataka koje je kupac naveo prilikom procesa poručivanja. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, A1 zadržava pravo otkazivanja narudžbenice o čemu će kupac biti obavešten. Status isporuke kupac može da proveri putem elektronskog linka koji je kupcu poslat na mail, na sajtu fonly.rs u delu Moj nalog ili pozivom ka korisničkom centru na broj 06012355.

Kupčevi podaci o ličnosti neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko kupac nije dao saglasnost za navedeno. Kupčevi podaci sa platne kartice nisu dostupni u toku kupovine i vidljivi su samo procesoru platnih kartica Banca Intesa za Visa, Mastercard, Maestro, DINA, American express platne kartice. Kupac se obavezuje da će narudžbenicu platiti na način koji je izabrao prilikom njenog kreiranja.

Rezervacija proizvoda – Proizvodi koje kupac stavi u korpu u procesu kupovine nisu rezervisani. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde porudžbine od strane Prodavca. U periodu između stavljanja Proizvoda u korpu i potvrde porudžbine od strane Prodavca postoji mogućnost da količine Proizvoda više nisu dostupne, u kom slučaju kupac neće moći da obavi kupovinu. Ukoliko je porudžbina potvrđena od strane Prodavca, a predaja kurirskoj službi još nije izvršena, kupac može da otkaže kupovinu pozivom ka Korisničkom servisu na broj 06012355.

Prekid konekcije – U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun kupca neće biti zadužen, a transakcija će biti automatski poništena. A1 neće odgovarati za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internet konekcije prilikom korišćenja Usluge.

Plaćanje na Online prodavnici Fonly

Plaćanje Proizvoda kupljenih na Fonly online prodavnici moguće je online putem platnih kartica i pouzećem.

Proizvode koje naruči na Online prodavnici Fonly kupac može da plati na sledeće načine:

 1. Plaćanje platnim karticama na Online prodavnici Fonly: prihvataju se DinaCard, Visa, MasterCard, Maestro, American Express platne kartice koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko kupac nije siguran da li njegova platna kartica podržava ovu opciju, potrebno je da to proveri sa bankom koja je karticu izdala. Prihvataju se samo platne kartice izdate u Srbiji. Sredstva na računu kupca se rezervišu tokom procesa plaćanja. Kada kurir preuzme pošiljku radi dostave kupcu i maloprodajni račun trgovca bude izdat, rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice, čime se izvršava transakcija zaduženja računa kartice kupca.
  Informacije o platnoj kartici se čuvaju na zaštićenoj stranici u šifriranom obliku i nisu dostupne trećim licima u procesu plaćanja. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni trećim licima ni u jednom trenutku, čak i kada registrovani korisnik sačuva karticu na svom korisničkom nalogu. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, osetljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenom (šifriranom) obliku putem SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.U slučaju povraćaja novca kupcu koji je obavio plaćanje platnom karticom, bilo delimično ili u celosti (npr. zbog reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj sredstava će biti izvršen na istu karticu, odnosno na tekući račun kupca uz njegovu prethodnu saglasnost. U tom slučaju, kupac je dužan da dostavi lični podatak – broj računa, kako bi se izvršio povraćaj novca. O obradi ličnih podataka posetite Politiku privatnosti koja je dostupna na Online prodavnici Fonly.
  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Ukoliko kupac plaćanje vrši inostranom platnim karticom, iznos za koji će biti zadužena kupčeva platna kartica biće izražen kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji a u trenutku transakcije ne može biti poznat A1. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na sajtu fonly.rs.
 2. Plaćanje pouzećem: plaćanje pouzećem podrazumeva gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom kuriru prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje karticom prilikom preuzimanja pošiljke omogućuje opciju kupcu da plati preuzetu robu platnom karticom putem POS terminal uređaja koji obezbeđuje Prodavac. S obzirom na to da je u momentu plaćanja platnom karticom na POS uređaju Prodavca roba preuzeta od strane kupca, radi se zaduženje računa kupca od strane banke izdavaoca platne kartice.
  Za uspešnu obradu kupovine i isporuku kupljene robe, potrebno je da kupac unese tačne podatke o svom imenu i prezimenu/nazivu pravnog lica, kontakt telefonu, adresi/sedištu pravnog lica i mestu isporuke. Trenutni status kupovine kupac može da proveri pozivom ka Korisničkom servisu na broj 06012355
  Dostava proizvoda kupcima se sprovodi preko kurirskih službi koje su angažovane od strane Prodavca ili drugih kurirskih službi sa kojima Prodavac ima zaključen ugovor o poslovnoj saradnji.
  Po prijemu Proizvoda isporučenih od strane kurirske službe, kupcu se zajedno sa robom dostavlja fiskalni račun(štampana forma).
  Plaćanje se izvršava kao jednokratna platna transakcija i platni nalog sadrži sve potrebne informacije za izvršenje platne transakcije.
  Trgovac je obavezan da pruži izveštaje na zahtev Institucije elektronskog novca, kojima se prate potencijalno povezane i/ili sumnjive transakcije. Kupac se obaveštava o mogućnosti provere platnih transakcija, kako pojedinačnih tako i potencijalno povezanih transakcija, te je dužan da na zahtev Trgovca dostavi kopiju ličnog dokumenta i/ili drugih relevantnih dokumenata ili izjava vezanih za transakcije obavljene putem Online prodavnice Fonly.
  Trgovac je obavezan da Instituciji elektronskog novca, u skladu s primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (član 7), pruži svu potrebnu dokumentaciju u svrhu praćenja i verifikacije identiteta kupaca i kontrole izvršenja platnih transakcija. Institucija elektronskog novca zadržava pravo da suspenduje izvršenje platnih transakcija u slučajevima sumnjivih transakcija ili nepružanja tražene dokumentacije.
  Izdavanjem naloga za izvršenje jednokratne platne transakcije odnosno iniciranjem plaćanja platnom karticom (na Online prodavnici Fonly ili pouzećem plaćanjem bezgotovinski), smatra se da se kupac upoznao i da prihvata ove Opšte uslove kupovine i uslove izvršavanja jednokratnih platnih transakcija Institucije elektronskog novca.

Način i rok dostave

Dostava Proizvoda moguća je isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Prilikom poručivanja Proizvoda, kupac bira jedan od sledećih načina dostave:

 1. Dostava na kućnu adresu kupca;
 2. Dostava na A1 prodajno mesto;

Izbor dostave na A1 prodajno mesto omogućen je za kupce koji plaćanje obavljaju platnom karticom na Online prodavnici Fonly.

 • Dostava na kućnu adresu kupca – kupac bira adresu na koju želi da mu Proizvod bude dostavljen (kućna adresa, adresa kancelarije itd.). Dostava obuhvata isporuku do praga kupca.

Rok za dostavu Proizvoda na adresu kupca računa se od trenutka potvrde porudžbine, a status pošiljke može se pratiti preko jedinstvenog linka koji je poslat na mailkupca, kao i u okviru korisničkog naloga na samom sajtu. Na dan kada kurir preuzme pošiljku, kupac dobija e-mail obaveštenje da je pošiljka preuzeta i kada da očekuje dostavu.

 • Dostava na A1 prodajno mesto – kupac može kao mesto isporuke da odabere lokaciju za isporuku, uskladu sa listom ponuđenih lokacija za isporuku – A1 prodajnih mesta, što mu omogućava da pošiljku preuzme na mestu koje mu odgovora, a u skladu sa radnim vremenom odabranog objekta odnosno lokacije. Izbor dostave na A1 prodajno mesto omogućeno je za kupce koji plaćanje obavljaju platnom karticom na Online prodavnici Fonly.

A1 prodajna mesta predstavljaju mrežu maloprodajnih centara A1 Srbija koji vrše uslugu uručenja pošiljaka kupljenih preko platforme. Nazivi i adrese A1 prodajnog mesta sa podacima o radnom vremenu, dostupni su kupcima koji u postupku naručivanja odaberu ovaj način dostave. Nakon dostave pošiljke do izabranog A1 prodajnog mesta, kupac dobija obaveštenje (e-mail i/ili SMS) da je pošiljka na raspolaganju za preuzimanje u narednih 10 dana. Prilikom preuzimanja pošiljke, kupac iz primljene SMS poruke očitava broj pošiljke/pokazuje potvrdu porudžbine koju je prethodno dobio na mail i od zaposlenog u A1 centru dobija svoju pošiljku. Ukoliko nije u mogućnosti da preuzme pošiljku u definisanom roku, kupac može da kontaktira Korisnički servis na broj 06012355 i zatraži pomeranje ovog roka.

A1 se obavezuje da će kupljene Proizvode dostaviti kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine u roku do 3 radna dana od trenutka potvrde narudžbenice ukoliko je proizvod raspoloživ odnosno na stanju. Nakon potvrde narudžbenice, a pre isporuke na odabranu adresu, specifikacija izabranih proizvoda se ne može menjati, ali se može otkazati pozivom Korisničkom servisu na broj 06012355. Ukoliko A1 iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu, kupac će biti obavešten putem telefona ili emaila, a novac, ukoliko je račun kupca bio zadužen, će mu biti vraćen u najkraćem mogućem roku.

Troškovi pripreme paketa i troškovi dostave

Troškove pripreme paketa i dostave snosi A1 ukoliko je reč o prve dve posete kupcu vršene na osnovu jedne iste porudžbenice. Ukoliko kupac poruči Proizvod dostupan na Online prodavnici Fonly, a ne preuzme ga, kao i ukoliko kupac u dogovoreno vreme isporuke nije bio prisutan na mestu isporuke, usled čega je A1 pretrpeo troškove pripreme paketa i dostave, A1 zadržava pravo da naplati troškove, u iznosu od 300 dinara. Tačan iznos koji se naplaćuje kupcu će biti prikazan prilikom online odabira proizvoda, a pre potvrde kupovine.

Odustanak od ugovora

Ovo poglavlje se primenjuje samo u slučaju online kupovine od strane kupca fizičkog lica. Pravo na odustanak od ugovora i povraćaj Proizvoda i pripada isključivo online kupcima fizičkim licima, pod uslovima navedenim u nastavku ovog poglavlja.

Kupac koji je obavio internet kupovinu preko Online prodavnice Fonly ima zakonsko pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljeni proizvod vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim direktnih troškova povraćaja robe. A1 nema ugovorni odnos sa poštanskim operatorom, na osnovu koga bi kupac mogao, u slučaju reklamacije na nesaobraznost, da pošalje robu o trošku A1.

Kupac ima obavezu da Proizvod vrati u neoštećenom stanju, u originalnom fabričkom neoštećenom i kompletnom pakovanju (svi delovi pakovanja i zaštitna folija) u suprotnom će se povraćaj smatrati nevažećim te će Proizvod biti vraćen na kupčevu adresu i povraćaj neće biti obavljen.

Kupac uređaj može vratiti:

 • kurirskom službom D express ili kojom izabere, na adresu sa navedenim podacima kako sledi:

A1 magacin u Milšped d.o.o. (Fonly)
Milšped Warehouse (WH5-D)
Milšped, Njegoševa 2 ,
22310 Šimanovci,
sa napomenom “Povraćaj robe poručene putem Fonly online prodavnice”.
Direktne troškove povraćaja Proizvoda snosi kupac.

 • predajom uređaja direktno na A1 prodajnom mestu.

Zajedno sa uredjajem potrebno je da kupac dostavi popunjen Zahtev za povraćaj sredstava i  Obrazac za odustanak od ugovora kao i fiskalni račun. Zahtev za povraćaj sredstava i  Obrazac za odustanak od ugovora se kupcu dostavljaju prilikom prodaje uz Proizvod, a mogu se naći i na sajtu fonly.rs. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na Obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata A1.

Potrošač je dužan da vrati Proizvod A1, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak.

Smatraće se da je Proizvod vraćen u roku ako je kupac poslao Proizvod pre isteka roka od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak.

Nakon što primi zahtev za odustanak, Fonly će poslati kupcu potvrdu o prijemu.

Po prijemu vraćenog proizvoda utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja Proizvodom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost Proizvoda.

Ukoliko se ustanovi da je Proizvod oštećen nepažljivim rukovanjem, da se ne nalazi u originalnom pakovanju (što uključuje i da je zaštitna folija displeja skinuta ili oštećena) i/ili da paket nije kompletan, povraćaj neće biti obavljen, a Proizvod će biti vraćen na adresu kupca.

A1 je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, A1 je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 

Obaveštavanje

Popunjavanjem porudžbenice kupac potvrđuje da je na jasan i razumnjiv način pre kupovine obavešten da:

 • Ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje porudžbenicu;
 • da je Fonly.rs online prodavnica u vlasništvu A1 Srbija d.o.o, koji ima sedište u Beogradu, na adresi Milutina Milankovića 1ž i posluje pod matičnim brojem 20220023
 • su osnovna obeležja Proizvoda ( specifikacija i opis), cene, način plaćanja, način i rok isporuke, svi troškovi koji se stavljaju na teret kupca kao i način izvršenja svih drugih ugovorenih obaveza, a naročito uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru; načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava kupaca po osnovu saobraznosti; mogućnosti vansudskog rešavanja sporova i pravu na odustanak od ugovora navedeni na sajtu https://fonly.rs , i da se sa istima kupac upoznao i da je o istima bio na jasan i razumljiv način obavešten pre i prilikom naručivanja Proizvoda.
 • A1 pruža postprodajnu podršku kupcima i ima zakonsku odgovornost za saobraznost robe, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Obaveštenjem o pravu na saobraznost koje je dostupno na www.fonly.rs .
 • Detaljne informacije o dostupnosti rezervnih delova (priključnih aparata i sličnih delova) tehničke robe /mobilnih uređaja, kupac može dobiti od servisnog centra označenog u izjavi o saobraznosti robe ugovoru. Servisni centar vrši tehnički servis, odnosno održavanje i opravku za vreme i posle prestanka perioda u kojem je definisana odgovornost za nesaobraznost, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.
 • Kupac ima pravo da odustane od ugovora/kupovine u roku od 14 dana od trenutka zaključenja prodaje, u skladu sa uslovima iz člana 27. Zakona o zaštiti potrošača. A1 će u slučaju odustanka kupca, najkasnije u roku od 14 dana od prijema popunjenog Obrasca o odustanku vratiti iznos koji je primio na osnovu plaćanja Proizvoda u pogledu kojeg kupac odustaje od ugovora/kupovine. Kupac je obavezan da plati razumne troškove (direktne troškove vraćanja robe) u skladu sa članom 34 stav 3 Zakona o zaštiti kupaca RS, ako ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora/Aneksa.
 • da reklamaciju na nesaobraznost robe može izvršiti na bilo kom maloprodajnom mestu A1, uz dostavljanje robe čija saobraznost se reklamira i računa.

Reklamacija na uređaj kupljen putem online prodavnice Fonly

U slučaju da kupac ima primedbu na Proizvod koji je kupio od A1 putem online prodavnice Fonly, reklamaciju može da uputi:

 • Elektronskim putem slanjem e-maila na adresu podrska@fonly.rs
 • Pozivom korisničkog servisa na broj 060/12355;
 • Posetom nekog od prodajnih mesta A1 Srbija d.o.o. Beograd;
 • Putem ulazne pošte na adresu Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Kupac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti robe ugovoru, garancije (ukoliko su dodatne garancije proizvođača date uz kupovinu određenog Proizvoda), kao i zbog pogrešno obračunate cene, oštećenja pošiljke u transportu i sl.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac koji je prodao robu kupcu odgovara za saobraznost robe u periodu od dve godine od dana isporuke robe kupcu.

Roba je saobrazna ugovoru ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

 • nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 • ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 • opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za kupca zbog prirode robe i njene namene;
 • otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na kupca, kupac ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, dok je otklanjanje nesaobraznosti moguće opravkom uz izričitu saglasnost kupca.

Obaveza kupca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda uređaj. Pre predaje uređaja na reklamaciju potrebno je izvaditi sve kartice kupca (SIM, SDD i sl.), futrole, maske, torbe i sve ostalo što nije predmet reklamacije.

Nakon kupčeve izjavljene reklamacije na jedan od gore predviđenih načina i dostavljanja dokaza o kupovini i uređaja, kupcu se  elektronskim putem potvrđuje prijem reklamacije odnosno saopštava broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Po prijemu reklamacije, Prodavac je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, dostavi odgovor kupcu na primljenu reklamaciju, a koji sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Ukoliko je reklamacija kupca prihvaćena, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Detaljno postupanje u vezi sa reklamacijama kupaca definisano je u Obaveštenju o načinu i mestu prijema reklamacije za robu kupljenu preko Online prodavnice Fonly kao i u Pravilniku o načinu, uslovima i postupku rešavanja prigovora potrošača koji se nalaze na sajtu.

 • A1 nema ugovorni odnos sa poštanskim operatorom, na osnovu koga bi kupac mogao, u slučaju reklamacije na nesaobraznost, da pošalje robu o trošku A1.

Rok za rešavanje reklamacije se prekida kada kupac primi odgovor prodavca na reklamaciju i nastavlja da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora trgovca. Ukoliko se kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca za rešavanje reklamacije.

Ukoliko je potrebno da se reklamirani proizvod dostavi prodavcu radi utvrđivanja osnovanosti reklamacije, smatra se da je reklamacija primljena i zakonski rokovi teku od trenutka kada roba, u vezi koje se reklamacija izjavljuje, predata na reklamaciju.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost kupca, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, kupac ima mogućnost rešavanja spora vansudskim putem u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova upisanim u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koja je dostupna na https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene kupac samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Za sve druge informacije možete se obratiti Fonly Korisničkom servisu na broj 060/12355.

Zabrana zloupotrebe Online prodavnice Fonly

Kupac koji pristupa Online prodavnici Fonly, dužan je da se uzdržava od svakog ponašanja koje može predstavljati zloupotrebu. Postupak kupca smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, savešću i dobrim poslovnim običajima.

Korisnicima Online prodavnici Fonly nije dozvoljeno da:

 • daju netačne informacije koje se tiču podataka o ličnosti;
 • koriste tuđe lične podatke bez saglasnosti tog lica ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • se bave bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Online prodavnicu Fonly;
 • modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju Online prodavnicu Fonly u cilju njenog onesposobljavanja;
 • koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa Online prodavnice Fonly.
 • zloupotrebljavaju pravila i Opšte uslove kupovine na Online prodavnici Fonly i promotivne akcije na Online prodavnici Fonly u cilju sticanja neosnovane koristi za kupca.
 • U situacijama u kojima se utvrdi da je porudžbina kupca kreirana sa ciljem zloupotrebe Online prodavnice Fonly, A1 zadržava pravo da takvu porudžbinu otkaže.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova kupcu može biti onemogućeno da koristi Online prodavnicu Fonly. Takođe, moguće je preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje prijava nadležnim organima.

A1 neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za kupca ili treća lica usled:

 1. zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja Proizvoda
 2. neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem,
 3. upotrebe ili zloupotrebe korišćenja Online prodavnice Fonly, ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u A1.
 4. svim drugim ovde izričito ne navedenim slučajevima u kojima šteta za kupca ili treća lica nije nastala usled krivice A1.

Zaštita podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti Vaših ličnih podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti koja je dostupna na Online prodavnici Fonly.

Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O POLITICI PRIVATNOSTI PODATAKA

A1 se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Stranice. A1 može prikupljati lične podatke kupaca, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili imejl adresa, lokacija samo ako ih kupac dobrovoljno dostavi A1. A1 će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu dostavljanja uređaja, kao i kvalitetnijeg pružanja svih usluga A1 na zadovoljstvo kupca. A1 se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka kupca.

Kupac ima pravo da zahteva brisanje na ovaj način prikupljenih ličnih podataka u bilo kom momentu dostavljanjem zahteva A1.

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

A1 ima isključiva prava intelektualne svojine na Online prodavnici Fonly, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta prava intelektualne svojine, bez izričite prethodne pisane saglasnosti A1, smatraće se povredom prava intelektualne svojine, te će A1 u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva u cilju zaštite prava.

Važenje i izmene Opštih uslova kupovine

Ovi Opšti uslovi kupovine stupaju na snagu 08.04.2024. godine.

A1 zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova kupovine u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u slučaju izmena zakonodavnog okvira.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih uslova kupovine postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje.

Prilikom kupovine na Online prodavnici Fonly, kupac je u obavezi da prihvati ove Opšte uslove kupovine što čini klikom na polje “Opšti uslovi kupovine“ pre slanja porudžbenice.